Novosti

STBIH SA RADNICIMA U TRGOVINI NA PRVOJ LINIJI FRONTA U GODINI PANDEMIJE: Prezentacija rezultata rada Sindikata trgovine STBIH u 2020.

 

Već je ustaljena praksa da je sektor trgovine najbolji pokazatelj svih anomalija i problema sa kojima se društvo suočava. Godina koja je skoro iza nas nije izuzetak. Tokom ove godine pandemije, STBIH je od prvog dana bio sa svojim članstvom i sa radnicama i radnicima u trgovini na njihovim radnim mjestima i nastojao biti podrška i pomoć u svim onim problemima i izazovima koje je pandemija donijela radnicima u ovom sektoru.

Tokom 2020. STBIH je intervenirao u 431 slučaju kršenja radničkih prava. To je 50% više nego prošle godine. Ove godine pomoć u slučajevima kršenja radničkih prava pružena je za 246 osoba. Od toga je 175 žena, 67 muškaraca i 4 kolektivna slučaja. Kad su u pitanju vrste problema, najveći broj slučajeva je posljedica situacije sa COVID-19 i takvu kvalifikaciju imaju problemi koje je prijavilo 79 osoba. Od ostalih problema a koji su među 6 najbitnijih su problemi koji se ponavljaju poput: neplaćenog prekovremenog rada, mobinga, uskraćivanja slobodnih dana. Problem koji je evidentno u porastu je problem nezakonitog otkaza, te u ovoj godini STBIH bilježi za 10% više ovih slučajeva. 72,3% slučajeva je riješeno u korist radnika.

STBIH je u 2020. po prvi put potpuno samostalno i neovisno počeo zagovarati donošenje zakonskog rješenja pitanja rada u dane praznika među političkim partijama. Tokom cijele godine organizirani su sastanci, javne rasprave i debate sa radnicima a vezano za izmjene i dopune zakona koji radnicima stoje na raspolaganju kako bi ovo pitanje bilo konačno zakonski uređeno. Ono što je za STBIH najvažnije jeste da su svi ovi projekti vođeni javno putem društvenih mreža STBIH sa vrlo aktivnim i masovnim učešćem radnika i radnica. Rezultat ovih aktivnosti je da su Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini FBIH koje je uradio STBIH upućene u parlamentarnu proceduru a podrška ovim izmjena data je u više navrata javno kako od stranaka pozicije i opozicije, tako i od brojnih zastupnika i zastupnica u Parlamentu FBIH.

STBIH je kontinuirano i uz podršku medija alarmirao na probleme sa kojima su se radnici tokom pandemije nosili i mnoga od tih pitanja su upravo zahvaljujući pritisku javnosti postala prioritetna i rješavana na dnevnim osnovama. U 2020. smo objavili i zbriku svjedočenja radnika i radnica iz BIH, Srbije i Švedske a vezano za rad u doba pandemije u društvima koja su različito odgovorala na izazove pandemije. Ova zbirka svjedočenja je nastavak projekta koji je STBIH pokrenuo povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, kada je objavljeno više stotina priča radnika iz cijele BIH na STBIH facebook stranici u kojima je vrlo emotivno, iskreno i javno iznešeno sve ono sa čim su se radnici borili u tim prvim mjesecima pandemije.

„Najveću cijenu rada u doba pandemije plaćaju radnici i radnice u privatnom sektoru. Prema iskustvima koje STBIH ima pandemija će ostaviti iza sebe veliki broj ljudi bez posla, dodatno osiromašene i obespravljene. Jedan od razloga za ovo je i činjenica da je STBIH vrlo usamljen u borbi da interesi radnika u privatnom sektoru zaista budu prioritet za vlasti na svim nivoima. Ovu izbornu godinu smo iskoristili između ostalog i da po prvi put u sindikalnom pokretu vrlo trasnparentno i isključivo kao posrednik radnika i radnica otvorimo debatu sa svim političkim strankama i da osiguramo da dosadašnje deklarativno zalaganje za interese radnika u privatnom sektoru postane javno preuzeta obaveza o čemu svjedoči više desetina video zapisa i materijala na našim društvenim mrežama. Naš zadatak je da to pratimo i da istrajemo da ono što su predstavnici stranaka i zastupnici u Parlamentu FBIH obećali, zaista i ispune.“ ističe Mersiha Beširović, predsjednica STBIH

STBIH ovu 2020. godinu završava sa 194 nova člana. Od toga je njih više od 64% do 40 godina starosti. 73% su žene. Trenutno STBIH ima više od 13 hiljada članova. U 2020. STBIH je uplatio i finansijsku pomoć za 75 radnika i 12 kolektivnih pomoći na ime troškova lječenja ili finansijske pomoći u slučaju otkaza.