SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI STBIH
SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI STBIH

STBIH - Prvomajski protestni uranak 2023.

Radnice i radnici zaposleni u trgovini i uslužnim djelatnostima žele provoditi praznike sa svojim porodicama. Žele imati slobodnu nedjelju. Zaslužuju za svoj rad biti adekvatno plaćeni.

MISIJA

Rad zasnovan na povjerenju članova i zajednice, transparentan i otvoren pristup.

VIZIJA

Jedinstven i snažan sindikat u djelatnosti trgovine i usluga u BIH, legitiman i dostojan predstavnik u zastupanju interesa svog članstva.

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti STBIH predstavlja i zastupa radnike u najdinamičnijem i najprogresivnijem sektoru te u skladu s tim i definiše svoje programske ciljeve te planira i implementira svoje aktivnosti. U sindikalnom pokretu BIH prisutan je preko stotinu godina i smatra se osnivačem istog. Svoj rad je reanimirao 1996. počevši organizovanje od nule.  STBIH okuplja nešto više od 12 hiljada članova iz svih dijelova BIH. 72% članstva STBIH su žene a njih 28% su mlađi od 30 godina.

Saznaj više o nama

STBIH himna - Na prvoj liniji fronta

0
Članova sindikata
0
Zaposlenih u sektoru trgovine 2022. (Statistički zavodi i agencije)
0
Zaposlenih u trgovini na veliko i malo u FBIH. (Agencija za statistiku FBIH, april 2020.)
0
Nova člana

Zaključno sa 01.12.2022. godine STBIH broji 13.637 člana.

U trgovini na veliko i malo na nivou BiH postoji ukupno 148.954 radnika.

 

 

 

U trgovini na veliko i malo u FBIH ima 99.000 zaposlenih.

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti u periodu januar-novembar 2022. godine je učlanio 323 nova člana.

Prosječna starosna dob naših članova

Starost do 30 godina
32.05%
Od 30 do 40 godina
29.5%
Od 40 do 50 godina
23.9%
Preko 50 godina
14.55%

STBIH ŽENE

 

STBIH ŽENE formalno osnovana u novembru 2000. Kao svrhu svog postojanja navela je afirmaciju i omasovljavanje ženskog dijela članstva ovog sindikata, te reprezentacija i prioritetna zaštita njihovih prava i specifičnih potreba koje nisu obuhvaćene globalnom sindikalnom aktivnosti.

Saznaj više

STBIH MLADI

STBIH Mladi predstavljaju sekciju mladih Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH čiji je cilj animirati mlade ljude, studente i učenike za članstvo u sindikatu i pružiti im mogućnost da sami kreiraju svoju budućnost na tržištu rada u BiH.

Saznaj više

  • Tel: +387-33210931
  • E-mail: fietsa@bih.net.ba
  • Obala Kulina bana 1

Pratite nas na društvenim mrežama