Publikacije

Promocija rada, aktivnosti i istrazivanja,  popravljanje imidza sindikata kako medju clanstvom tako i u javnosti se postize i printanim publikacijama – flayerima, brosurama, casopisima. Ovdje su prikazana samo neka od brojnih izdanja koja smo kreirali.

Screen Shot 2018-04-11 at 12.33.41

Screen Shot 2018-04-11 at 12.41.14

Screen Shot 2018-04-11 at 12.43.08

Publikacije, brosure, flayeri, suglas

Crno bijeli svijet

Naslovnica SuGLAS

inforgafika za fb (003)

Screen Shot 2018-04-11 at 12.21.45

Screen Shot 2018-04-11 at 12.24.26

Screen Shot 2018-04-11 at 12.30.26

Screen Shot 2018-04-11 at 12.47.18

Screen Shot 2018-04-11 at 12.50.04

Screen Shot 2018-04-11 at 12.54.23

o tome ne pričaj letak PRINT

20663598_10155620770668887_2743790310245818747_n

Screen Shot 2018-04-11 at 13.13.13

Screen Shot 2018-04-11 at 13.16.23