Prva linija fronta

Ili solidarnost ili jedan front –naše pridruživanje sindikatu!

Posted on

Šta sindikat predstavlja za nas? Filip: „Za mene je sindikat trenutno jedina institucija u BiH i šire koja je zaista na strani radništva i generalnog ljudskognapretka.Vrlo malo mojih poznanika i poznanica glasa ili podržava neku političku partiju.Posebno je rijetko da imaju stranačku karticu. To je sasvim razumljivo jer naša politička scena podrazumijeva većinom korupciju, podilaženje […]

Prva linija fronta

Sa linija prvog fronta

Posted on

Kao neko ko godinama radi u trgovini s pravom mogu reći da slaganje robe zna biti dosta naporno, iako se možda tako ne čini. Za vrijeme radnog vremena, a često i prekovremeno treba puniti palete sa pakiranjima vode i sokova, pakiranja od 12 mlijeka i sl. Naravno, uvijek treba žuriti da se što prije složi. […]