Novosti

Seminar: Akcioni plan borbe protiv korupcije u Sindikatu

Posted on

Godišnji završni događaj STBiH ove godine, pored sumiranja rezultata rada sindikata ima i dva jako bitna fokusa. Strategija borbe protiv korupcije u sindikatu je usvojena na Kongresu. Ovim događajem STBiH počinje aktivno raditi na njenoj provedbi ali i uspostavljanju stvarne borbe protiv korupcije u praksi. Drugi povod je prilika da naša iskustva podijelimo sa našim […]

Novosti

Održan VII Kongres STBIH: Sindikat po mjeri radnika!

Posted on

U petak, 29.oktobra, održan je 7. redovni Kongres STBiH. Kongres je održan u skladu sa strogim epidemiološkim mjerama i uz uslov da svi delegati obezbjede negativan antigen covid test. Usvojeni su izvještaji o radu i finansijski izvještaji, te je usvojen Plan rada za naredni mandatni period. Izabrano je novo rukovodstvo te novi stari Upravni odbor. […]

Novosti

Olof Palme International Center (OPIC): Održan mrežni sastanak partnerskih organizacija u Beogradu

Posted on

U organizaciji Olof Palme International Center, u Beogradu su 08. i 09. septembra održani konferencija i mrežni sastanak partnerskih organizacija iz Švedske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Makedonije. Sindikati i ostale nevladine organizacije su partneri na Western Balkans programu koji finansira OPIC, a čiji je cilj jačanje civilnog sektora u gore navedenim zemljama uz […]