STBIH delegacija je u januaru tekuće godine posjetila Sindikat trgovine Norveške (HK). Sastanak projektnog komiteta HK za BiH je održan u Bergenu, a na samom sastnaku su prezentovani rezultati rada STBIH u prošloj godini i planovi ...

STBIH mladi su, kao i prethodnih godina, pokazali humanost na djelu i to pomažući najranjiviju kategoriju društva, djecu sa posebnim potrebama i bez roditeljskog staranja. STBIH Mladi regije Sarajevo su 7. decembra uzeli učešće ...

STBIH je uz podršku Olof Palme International Center (OPIC) napravio priručnik za sindikalne povjerenike “Radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini”. Tržište rada u Bosni i Hercegovini opterećeno je višestrukim ...

Protekle sedmice je STBIH pravio evaluaciju aktivnosti STBIH Parapravne mreže kao i projekta koji se implementira uz podršku Olof Palme Centra. Partner STBIH u ovom projektu je Sindikat trgovine Švedske Handels, čije su ...

Proteklu godinu STBiH je završio sa 425 novih članova od čega je njih 62% mlađe od 40 godina. Godišnji izvještajni sastanak UOSTBiH, na kojem su prisustvovali i sindikalni povjerenici iz regija, održan je 21. decembra 2018. i ...