U Doboju je održan sastanak predstavnika STBIH Mladi (regija Sjeverozapad) gdje su dogovorene konkretne buduće aktivnosti regije. U okviru navedene posjete Doboju, informisali smo radnike i radnice trafika u Doboju o prednostima ...

Kampanja Sindikata trgovine i usluga Bosne i Hercegovine „O tome (ne) pričaj“ uspješno je sprovedena u sklopu svih pet regija u gradovima Sarajevo, Zenica, Tuzla, Maglaj, Žepče, Mostar, Gradiška, Prijedor. Sekcija žena je ...

U petak, 09.02.2018. je održan sastanak predstavnika Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH sa kolegama iz Sindikata solidarnosti, Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo, Sindikata radnika Hidrogradnje i ...

Uposlenice_i “BINGO” DOO Tuzla, objekta br. 60 BIHAĆ novi su članovi STBIH. Dobrodošli!

Na 6. Kongresu Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH), koji je održan u Sarajevu, 35 delegata razgovaralo je o aktivnostima i izazovima sa kojima se STBiH suočio u proteklom periodu, te o budućim ...