handels

Press konferencija Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH

Posted on

  U Sarajevu su jučer prezentirani rezultati STBIH projekta “Zajedno za jače civilno društvo” Projekat traje od 2011. a njegov osnovni cilj je udruženim snagama STBIH i NVO pružiti adekvatan, efikasan i za radnike besplatan model pružanja “prve pravne pomoći” radnicima širom BiH. Projekat podržava OPIC/SIDA a isti se implementira u saradnji sa Sindikatom trgovine […]

handels

STBIH Para Pravna Mreža

Posted on

Projekat za proaktivno i motivirano članstvo STBIH je 24.aprila 2012 u saradnji sa NVO Prava za sve i partnerima Handels,Švedska i Olof Palme Centra započeo imp0lementaciju projekta STBIH Para Pravna mreža sa ciljem stvaranja proaktivne baze članstva i Mreže pravih savjetnika regruitiranih iz redova STBIH. Ovaj  trogodišnji projekt STBIH  ima za cilj stvaranje mreže sindikalnih […]

handels

Posjeta HANDELSu Sunsdwall

Posted on

Delegacija STBIH Žena u Švedskoj           sa povjerenicama IKEA-e Na poziv Handels-a Sunsdwalla delegacija STBIH u sastavu Slobodanka Maždar, Mensura Abazović,Nerma Selimbegović i Mersiha Beširović posjetili su ovu regionalnu sindikalnu organizaciju u Švedskoj. Posjeta je organizirana u sklopu projekta koji je sa ovim sindikatom realiziran u protekle tri godine i završen […]

handels

Handels/FIET trening projekat

Posted on

1.seminar održan u Goraždu – Informisanje i komunikacija kao oruđa sindikata na lokalnom nivou Kao dio dvogodišnjeg trening projekta sa ciljem jačanja vještina predstavnica STBIH 1.seminar održan je u Goraždu 14-15 marta. Seminar se fokusirao na informisanje i komunikaciju kao osnovna oruđa sindikata na radnom  mjestu. Ovaj trening projekat je na svom prvom seminaru okupio […]