Upravo nakon što je uspješno privedena kraju akcija sindikalnog organiziranja u trgovačkom lancu VF Komerc, ova firma je dobila novog vlasnika. Novi vlasnik je gosp. Ivica Todorić kao predsjednik dioničkog društva Agrokor iz ...

Nakon više od dvije godine, napori koje STBIH ulaže na organizovanju radnika VF Komerca,velikog trgovačkog lanca, naišli su  na razumjevanje menadžementa i radnika. Proces organizovanja je u toku iako s obzirom na organizacijske ...

Svrha putovanja: Razmjena iskustva o Kolektivnom ugovoru i načinu pregovaranja u Norveškoj U sklopu saradnje sa HK razmjena iskustava zauzima veoma bitnu ulogu. Na osnovu izraženih potreba i želja sindikalnih predstavnika iz BIH, ...

Na poziv Sindikata trgovine Norveške Predsjednica STBIH kao I najuže osoblje iz kancelarije u Sarajevu imalo je priliku posjetiti krajnji sjever ove samo naizgled hladne zemlje. U nedelju dana koliko je posjeta trajala delegacija ...

TRECI KONGRES STBIH   Treci Kongres STBIH pod udarnim nazivom koji poziva na osvrt prema sve lošijoj socijalnoj situaciji radnika u trgovini I njihovih familija održan je 24.septembra 2005.godine u Sarajevu. Kongres je okupio 30 ...