Nakon više od dvije godine, napori koje STBIH ulaže na organizovanju radnika VF Komerca,velikog trgovačkog lanca, naišli su  na razumjevanje menadžementa i radnika. Proces organizovanja je u toku iako s obzirom na organizacijske ...

Svrha putovanja: Razmjena iskustva o Kolektivnom ugovoru i načinu pregovaranja u Norveškoj U sklopu saradnje sa HK razmjena iskustava zauzima veoma bitnu ulogu. Na osnovu izraženih potreba i želja sindikalnih predstavnika iz BIH, ...

Na poziv Sindikata trgovine Norveške Predsjednica STBIH kao I najuže osoblje iz kancelarije u Sarajevu imalo je priliku posjetiti krajnji sjever ove samo naizgled hladne zemlje. U nedelju dana koliko je posjeta trajala delegacija ...

TRECI KONGRES STBIH   Treci Kongres STBIH pod udarnim nazivom koji poziva na osvrt prema sve lošijoj socijalnoj situaciji radnika u trgovini I njihovih familija održan je 24.septembra 2005.godine u Sarajevu. Kongres je okupio 30 ...