STBIH MLADI

Znate li svoja prava?

Posted on

Sekcija mladih regije Tuzla Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine je u okviru kampanje “Manji si od mrava ako ne znaš svoja prava” koja ima za cilj promociju Zakona o radu FBiH kreirao promotivni video sa namjerom informisanja javnosti o Zakonu o radu FBiH.

HK

Prava mladih u BiH

Posted on

U sklopu projekta Snažniji glas za mlade, STBiH Youth je kroz video na link-u prikazao osnovna prava radnika. Angažman STBIH Mladih na zaštiti i promociji prava mladih u BiH omogućio je Sindikat HK i njegove regije.