HKprojekti-aktuelno

HK i FLT, Norveška donirali auto za aktivnosti Projekta

U organizovanje novih članova novim autom

Podrška koju Handel og Kontor već dugi niz godina bezrezervno pruža aktivnostima organiziranim u okviru FIET Projekta za BIH, neosporna je. Organizovanje je oduvijek bilo prioritetna aktivnost kako za Projekat isto tako i za STBIH. Upravo na ime ovih potreba kao i za potrebe putovanja u zemlji i izvan u cilju organizovanja edukacijskih i informativnih aktivnosti, HK je u saradnju sa kolegama iz FLT sindikata također iz Norveške odlučio podržati Projekat i obezbjediti novi auto kako bi sigurnost i efektivnost došla u prvi plan.

Toyota Corolla biće garant prje svega sigurnosti na putovanju ali sto tako donacija novog autu ima za cilj promovirati efektivnost u provođenju aktivnosti Projekta. Podrška koju su HK i FLT pokazali na ovaj način samo je još jedan od dokaza njihove kontinuirane podrške za aktivnosti koje na svom jačanju provodi sindikalni pokret u BIH.
Regionalna struktura HK Indre Ostland će na ime svog ličnog angažmana preuzeti  i troškove goriva i  održavanja auta za period od godinu dana. Koristimo i ovu priliku da u ime FIET Projekta kao i u ime STBIh za čije potreba se također koristi auto zahvalimo na ovoj direktnoj pomoći organizovanju novog članstva.