Slobodni za praznike!

Zakonski okvir: Šta kaže zakon?

Posted on

ZAKONSKI OKVIR U BIH PREDVIĐA SLJEDEĆE: REPUBLIKA SRPSKA  Zakon o praznicima Republike Srpske ( „Sl. Glasnik RS“ br. 43/07 i 7/16 –Rješenje Ustavnog suda BIH), kojim su određeni dani praznika RS, način njihovog obilježavanja i praznovanja od strane građana, republičkih organa i organizacija, organa jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanova i  drugih organizacija i lica koja […]