Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine  (STBiH) organizirat će 29. aprila/travnja 2019. godine, tačno u podne virtuelni protest pod nazivom „Slobodni za praznike“. Cilj protesta je ukazati na ...

ZAKONSKI OKVIR U BIH PREVIĐA SLJEDEĆE: REPUBLIKA SRPSKA  Zakon o praznicima Republike Srpske ( „Sl. Glasnik RS“ br. 43/07 i 7/16 –Rješenje Ustavnog suda BIH), kojim su određeni dani praznika RS, način njihovog ...

Živimo u zemlji gdje nema dostojanstva za radnike. Radimo u sektoru u kojem vlada potpuna anarhija kada su u pitanju radnička prava i u kojem su primanja radnika nedovoljna za zadovoljenje osnovnih potreba. Mi kao Sindikat radnika ...