ZAKONSKI OKVIR U BIH PREVIĐA SLJEDEĆE: REPUBLIKA SRPSKA  Zakon o praznicima Republike Srpske ( „Sl. Glasnik RS“ br. 43/07 i 7/16 –Rješenje Ustavnog suda BIH), kojim su određeni dani praznika RS, način njihovog ...

Živimo u zemlji gdje nema dostojanstva za radnike. Radimo u sektoru u kojem vlada potpuna anarhija kada su u pitanju radnička prava i u kojem su primanja radnika nedovoljna za zadovoljenje osnovnih potreba. Mi kao Sindikat radnika ...