HKmid norgeprojekti-aktuelnosekcija zenaSTBIH MLADI

Godišnji sastanak Sekcija žena STBIH

2008 godina je bila vrlo plodna kad je riječ o aktivnosti SEkcije žena STBIH. Potpomognute od strane Sindikata trgovine Norveške HK i posebno kroz projekat sa regijom Agder og Rogoland Sekcija je napravila niz koraka ka sprečavanja nasilja na radnom mjetsu a sve sa ciljem promocije prava žena kao jedne od osnovnih zadaća sindikata uopšte.

godisnji_sastanak_sekcije_zena
Godišnji sastanak Sekcije na kojem su sve provedene akcije evaluirane i razmatrane u formi osnove za buduće aktivnosti održan je u Tuhelju, 24-26 novembra 2008. Ovaj sastanak podržala je HK regija Mid Norge koja fokus svoje podrške Projektu stavlja upravo na aktivnostima za žene.