Novosti

Komparativna analiza Kolektivnog ugovora FBIH

Iako smo više puta zahtjevali da nam se dostave materijali, iako smo zahtjevali da uvaže naše sugestije i obrate pažnju na pitanja koja se tiču našeg članstva, naravno da su nas izostavili jer ih se ne tiču prava trgovaca.
Opšti KU koji čelnici SSSBIH upravo potpisuju drastično umanjuju radnička prava a u dokumentu u prilogu smo za naše članstvo napravili poređenje “starog” i “novog” Opšteg KU za teritorij FBIH.

Ono što je katastrofalno loše je pitanje naknade za prevoz koje je i dosada bilo veliki problem za radnike u trgovini. Svi oni koji su okrenuli leđa STBIH, svi oni koji misle da PPDIVUT može bolje zastupati njihova prava trebaju da znaju da je PPDIVUT sindikat koji je dao saglasnost za ovakav Opšti KU, da je sindikat PPDIVUT zbog ovog ponovo u članstvu SSSBIH i da zdušno podržava ove “grobare radničkih prava” SVaki radnik koji se učlani u taj sindikat je ne samo sebi uskratio pravo nego is vim svojim kolegama i kolegicama. Ali da ne bude da mi u STBIH rušimo sindikalni pokret i da mi u STBIH nemamo pojma, procijenite sami koliko prava imate po novom OKU.

Komparativna analiza dostupna OVDJE.