Novosti

Mersiha Beširović: Krajnje je vrijeme da političari počnu brinuti o radnicima

Pandemija koronavirusa pokazala je koliki dio tereta svih promjena u društvu nose upravo radnici i radnice u sektoru trgovine.

“Svjesni smo da i pored toga što je naš osnovni princip ostati neovisni od političkih utjecaja stranaka, moramo ostvariti dijalog sa njima jer promjene koje želimo osigurati za radnike i radnice u ovom sektoru nemoguće je sprovesti bez jasne političke volje. U našim dosadašnjim kontaktima predstavnici pojedinih stranaka su odgovarali na naše pozive za saradnju, ali se u tom smislu nije otišlo dalje od deklarativne podrške i generalne spremnosti na razgovor bez konkretnih inicijativa“, naglašava Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH.

Iz Sindikata sada žele istaći sve one koji su spremni interese i prava radnika kontinuirano uključiti u svoje istupe, prijedloge i na taj način odati zasluženo priznanje svima onima koji svoju egzistenciju ostvaruju u ovom najdinamičnijem sektoru.

Kako bi pokrenuli socijalni dijalog sa svim relevantnim institucijama u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, STBiH kreće u još jaču i progresivniju borbu. Cilj im je da se zaštite prava radnika i depolitizira svaki oblik kršenja radničkih prava.

Insistiraju na stvarnim i učinkovitim rješenjima, sigurnom radu, zaštiti prava svih radnica i radnika, bezbijedan i bolje plaćen posao, slobodnom danu za praznike, jednostavno radu dostojnom čovjeka.

Iz Sindikata su najavili da će pokucati na vrata svih političkih stranaka u našoj zemlji.

“S nekim od njih smo obavili sastanke na kojima smo uspjeli dogovoriti saradnju kroz upućivanje inicijativa na federalnom parlamentu, zahtijevali smo daleko progresivniju uključenost i socijalni dijalog, involviranost i pritisak javnosti u zagovaranju osnovnih prava radnika i radnica trgovine i uslužnih djelatnosti. Skrenuli smo im pažnju da našu šutnju i podređenost bilo koje vrste, bilo kome od njih, ne mogu kupiti ni na koji način, da smo jedan od rijetkih sindikata u zemlji koji nije ispolitiziran, ali da ćemo javno pohvaliti i u našim obraćanjima javnosti isticati svaku njihovu inicijativu i svaku vrstu pomoći, bilo kojoj stranci pripadali“, dodaje Beširović.

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u saradnji sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira BiH organizirat će 30. juna event “Ko se u politici brine za radnike“, na kojeg će pozvati i poslodavce, nevladine i međunarodne organizacije, ekonomske stručnjake, predstavnike ambasada i medije.

Na ovaj način, oba sindikata žele skrenuti pažnju javnosti na uvjete u kojima radi njihovo članstvo.