Novosti

MI, a ne JA!

Blaženka Marković i Maida Dupovac članice su STBIH koji broji 12.000 članova. Snaga Sindikata je u njegovoj brojnosti. Borba protiv nelojalne konkurencije i nepoštivanja radničkih prava zajednička je odgovornost i Sindikata i poslodavaca. Pridružite nam se! #mianeja

Brojnost je važna

Kao apolitični pokret, sindikat je neophodan jer djeluje na više nivoa, uključujući i njegov uticaj na političke institucije i javno mišljenje. Snaga sindikata je u njegovoj brojnosti i korektnom odnosu prema poslodavcima s ciljem rješavanja kako generalnih radničkih problema, tako i onih individualnih. Zato STBiH jednaku poruku ima i za radnike i za poslodavce: „MI, a ne JA!“ odavno zagovarajući i boreći se za promjenu imidža sindikata čija je uloga kao socijalnog partnera neupitna.

„Ako postoji ijedan sektor u BiH koji u cilju svog opstanka zahtijeva aktivnu saradnju socijalnih partnera onda je to sektor trgovine i usluga. Kako bi se to postiglo, sindikat, prije svega, treba biti prihvaćen od poslodavaca kao partner, te je s toga neophodno osigurati nesmetano organizovanje radnika u sindikat, stalnu komunikaciju o pitanjima bitnim za radnike i saradnju. Sazrelo je vrijeme da se sa deklarativnog socijalnog partnerstva pređe na funkcionalno“, zaključuje predsjednica Mersiha Beširović.