Cilj konferencije bio je otvoriti konkretne razgovore o budućnosti sindikalnog pokreta u BiH.

Učesnici konferencije bili su predstavnici sindikata, eksperti i analitičari koji su razgovarali o (ne)povjerenju radnika u sindikat i o svakodnevno sve većim greškama sindikata zbog kojih se svakim danom sve više udaljavaju od radnika.

Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, u izjavi za medije kazala je kako je ovaj sindikat već osmu godinu obilježava 29. april kao svoj dan.

“Dva su razloga za to. Prije svega, na listi međunarodnih praznika i dana nema niti jedan dan koji je rezervisan za trgovce i trgovinu. Drugi razlog je upravo činjenica da je 1. maj, kao dan kada bi sindikati trebali artikulisati zahtjeve vezano za radnička prava , afirmisati svoju borbu, nažalost praznik koji se još uvijek u ovoj zemlji slavi. Međutim, i tu na sceni imamo svojevrsnu segregaciju jer taj praznik slavi samo dio radnika ove zemlje, a za radnike u privatnom sektoru, za njih je to i dalje normalan radni dan”, istakla je.

Beširović je dodala kako je cilj i prestati samo govoriti o stanju u sindikalnom pokretu i napraviti nešto kako bi on zauzeo ulogu koju bi trebao da ima.

“Ono što je istina, a to je da Sindikat trgovine svjestan da ne može mijenjati sindikalni pokret sam”, rekla je Beširović.

Istakla je i kako je položaj radnika u privantnom sektoru isti.

Sindikat trgovine prošle godine, prema njenim riječima,  je zabilježio 305 slučajeva kršenja radničkih prava, od toga 194 su slučajevi mobinga.

Polazna osnova za razgovore su i rezultati istraživanja Centra za društvena istraživanja i analitiku Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Alisa Mujkić, rukovodilac Centra za društvena istraživanja i analitiku, kazala je kako je jedno od pitanja bilo da li ispitanici sindikat smatraju transparentnom organizacijom, a 59 posto smatra da to nije slučaj.

“Mislim da su prilično poražavajući rezultati pogotovo ako se osvrnemo na rezultat da je 81 posto ispitanog uzorka mišljenja da je sindikat pod utjecajem političkih stranaka”, pojasnila je Mujkić.

Istraživanjem je obuhvaćena radno sposobna populacija u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banjoj Luci i Zenici, a finalni uzorak je sačinjen od 4.900 sudionika zaposlenih osoba s preovladavajućim starosnim intervalom ispitanika između 35 i 45 godina.

U istraživanju su učestvovale uglavnom osobe zaposlene u privatnom sektoru i to proporcionalno s ugovorima na određeno i neodređeno vrijeme, i ugovorima o djelu. Čak 87 posto ispitanika sindikat smatra korumpiranim.

Ekonomista Damir Miljević istakao je kako su građani BiH po kupovnoj moći najlošiji u reigonu.

“To normalno ima svoj odraz i na trgovinu i usluge. Preko trgovine i usluga i na proizvodnju. Važno je napomenuti da je značaj trgovina i usluga u ovoj zemlji apsolutno potcijenjen. S obzirom da trgovina i usluge daju najveći doprinos društvenog bruto proizvoda u zemlji. On je oko 15 posto”, pojasnio je Miljević.

Kazao je kako je u trgovini i uslužnim djelatnostima zaposleno najviše ljudi u BiH.

“Jako je važno, kakav je položaj ovih djelatnosti u komplentnom ekonomskom sistemu, s jedne strane i položaj radnika u tim djelatnostima s druge strane”,dodao je.

Smatra kako je položaj radnika u BiH, bez obzira na djelatnost, je izuzetno loš, a razlog tome su niske plate, loš pravni sistem, rad na sivo ili crno…

“Ne možemo reći da je kriv sindikat za položaj radnika, da su krivi poslodavci ili država. Sve tri strane su ‘krive’, jer poenta nije u mjerenju ko je više kriv. Poenta je da smo počeli masovnu evakuaciju stanovništva iz ove zemlje”, istakao je i dodao kako ukoliko se ovako nastavi da će za nekoliko godina biti svejedno ko je kriv.

Izvor: radiosarajevo.ba