Novosti

Priručnik za sindikalne povjerenike: Radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini

STBIH je uz podršku Olof Palme International Center (OPIC) napravio priručnik za sindikalne povjerenike “Radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini”.

Priručnik možete preuzeti OVDJE…

Tržište rada u Bosni i Hercegovini opterećeno je višestrukim nedostacima. S jedne strane, poslodavci se žale na visinu dadžbina i izdvajanja, kako za glomaznu državnu administraciju, tako i za radnike i njihova zakonom garantovana prava. S druge st rane, radnici u realnom sektoru u najvećem broju slučajeva nisu adekvatno plaćeni za uloženi rad, njihov radno pravni status često nije riješen, prava iz radnog odnosa bivaju prekršena ili uskraćena od strane poslodavca što doprinosi atmosferi nesigurnosti i egzistencijalnog straha.


Svi nivoi vlasti u zemlji često propuštaju poboljšati položaj radnika, te doprinose stvaranju animoziteta na relaciji radnik-poslodavac odbijajući da izdvajanja poslodavca umanji na štetu vlastitih prihoda umjesto na štetu prihoda radnika. Upravo su radnici realnog sektora najviše pogođeni ovim negativnim trendovima, a među najugroženijim radnicima nalaze se oni u sektoru trgovine čije dvije trećine čine žene. Trenutno važeća zakonska rješenja u oblasti rada i zaštite na radu, i pored određenih manjkavosti, pružaju minimum zaštite prava radnika. Međutim, njihova primjena u praksi je upitna, naročito u lokalnim trgovačkim jedinicama.


Ovaj Priručnik ima za cilj da ponudi sveobuhvatan pregled radnog zakonodavstva u BiH kao i da ponudi odgovore na svakodnevna pitanja s kojima se susreću sindikalni povjerenici Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti. Osim što smo ponudili jednostavan materijal koji, prije svega, nije opširan, čitaocima su ponuđene smjernice u internet pretraživanju zakona, pa tako ako nekog zanima izvorni zakon, upute će naći u predstavci legislative.