projekti-aktuelnosekcija zena

Siromaštvo, gender i razvojna strategija

Drežnice, Mostar 12-13.septembar 2003.

Siromaštvo je heterogena pojava koja predstavlja globalan problem i na kojem trenutno radi više od 70 zemalja u svijetu. BIH je zemlja koji ima najniži BDP po glavi stanovnika u cijelom regionu Jugoistocne Evrope. Cak 19,6 % ukupnog stanovništva u BIH živi ispod generalne linije siromaštva.

Nedostatak adekvatnih statistickih podataka, nemogucnost pracenja ekonomskih tokova kao i opšta katastrofalna ekonomska situacija u zemlji, ucinili su problem siromaštva u BiH alarmantnim.

Upravo stoga, FIET/UNI projekat za BIH izabrao je za temu svog seminara za žene, održanog u okolici Mostara, temu siromaštva. Ova globalna pojava gledana ocima gendera bila je predmet dvodnevne diskusije. Više od 30 ucesnica, zaposlenica u trgovini i finansijama u BIH imale su priliku cuti neke od osnovnih karakteristika same pojave i njene manifestacije, kao i sfecificnosti uticaja siromaštva na žensku populaciju.

image06 image04

Gosti na seminaru, kolege iz Sindikata finansija Švedske, Magnus Gissler, asistent generalnog sekretara i Asa Berner, novinarka glasila ovog sindikata, svojom prezentacijom približili su tokove i situaciju u ovoj visoko razvijenoj evropskoj zemlji, ali i pokazali kako zlatno pravilo Ťpripreme za loše u vrijeme dobrogť igra kljucnu ulogu u ravoju jedne zemlje, jer naime, Švedska je jedna od zemalja koje aktivno rade na izradi Strategije borbe protiv siromaštva.

 

Siromaštvo kao pojava, osim svojim ekonomskih implikacija, ima za posljedicu niz psiholoških, kulturnih i socijalnih uticaja na individuu, što je u svom specificnom izlaganju predstavila naša stalna saradnica Jadranka Mikic.

image04

Ucesnice seminara su u nizu grupnih radionica dale i licni angažman u razvijanju svijesti o ozbiljnosti ove pojave.

Pored efektivnog dvodnevnog rada, ovaj je seminar, kao i svi dosadašnji, istovremeno poslužio i kao svojevrstan vid druženja i razmjene iskustava ucesnica, što je još jedan od pozitivnih efekata ovakvog vida edukacije sindikalnog clanstva.