Slobodni za praznike!

STBIH je u okviru projekta “Ko se politici brine za radnike?” Obavio niz razgovora sa strankama

STBIH je u okviru projekta “Ko se  politici brine za radnike?” Obavio niz razgovora sa strankama koje su pozitivno odgovorile na naš poziv na saradnju. Pored drugih pitanja STBIH je predstavio status svoje inicijative za sistemskim rješavanjem rada u dane praznika. Svoju podršku da se ovo pitanje zakonski uredi dali su predstavnici svih stranaka sa kojima smo se sastali iz pozicije i opozicije. Korak dalje otišli su predstavnici stranke DF koji su detaljno pregledali naše obje inicijatve i onu koja uključuje rješavanje ovog pitanja kroz Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini BIH uputili u proceduru 16.juna.

Čekamo dalje poteze i očekujemo da će obećana podrška se ogledati kroz podršku ovim izmjenama kada one dođu na dnevni red Parlamenta FBIH. Dotad također pratimo obećanja koja smo odbili i od rugih stranak svoje članstvo ćemo transparentno i blagvremeno obavještavati o svim pomacima i dešavanjima.