Novosti

STBIH otvorio vrata Zapadne Hercegovine

Organizovani radnici KONZUM-a u LJubuškom,Širokom Brijegu,Vitini i Posušju

Organizovanje radnika KONZUM-a se nastavlja uporedno sa rastom i širenjem kompanije. Za STBIH ovaj korak u dio zapadne Hercegovine značajan je ne samo po broju novih članova već isto tako i ogroman politički pomak naprijed nakon desetogodišnjih napora da se kao organizacija uspostavi u ovom regionu. Ogroman angažman, stalni rad i velika volja i motiviranost Fikreta Plivčića, organizatora STBIH, Želje Grubišić,glavne povjerenice  STBIH za  Hercegovačko-neretvljansku županiju kao i drugih aktivista STBIH najbolje je opravdana pristupnicama potpisanim upravo u prodavnicama širom regije.

zapadna_hercegovina
Ovaj broj nije konačan kao ni lista gradova u kojim je STBIH prisutan a naša nade su da će se prije svega KONZUm širiti još i više u cijeloh BIh te samim tim i brojnost članstva u redovima STBIH.