sekcija zena

Poslije dvije godine počeo proces pregovaranja

Kolektivni ugovor za sektor trgovine postaje realnost

Nakon dvije godine konstantnih napora da dovede poslodavce za isti sto,STBIH je konačno otpočeo proces kolektivnog pregovaranja.Prvi sastanak održan je u prostorijama STBIH u zgradi sindikata 02 marta i najavio ipak produktivan i uspješan proces koji će nadamo se jako brzo biti okončan i potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora za sektor trgovine u FBIH.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Već na prvom sastanku usaglašen je veliki broj članova dok su stalna razmimoilaženje između socijalni partnera a vezana za satnicu, topli obrok i slično ostavljena za naredni sastanak koji se planra do kraja ovog mjeseca. Značaj ovog KU za STBIH je neizmjeran prije svega jer de facto dokazuje njegovu legitimnost kao predtsvanika trgovaca ali i radnika u širokom spektru sektora usluga. Istovremeno biće on prvi dokument u kojem će mobing biti tretiran kao direktan rezultat aktivnosti SEkcije žena STBIH. KU će po prijedlogu STBIH imati svoju primjenu i u promociji prava mladih radnika u sektoru usluga a vjerujemo da će njegovim potpisivanjem mnoga vrata za STBIH biti otvorena. STBIH će istovremeno korz ovaj proces pokazati svoju zrelost kao socijalni partner jer je budućnost sektoru upravo na saradnji socijalnih partnera ili kako je na samom sastanku istakao gosp. Amir Jahiefendić, predsjedavajući pregovaračke grupe Udruženja poslodavaca: Socijalni partneri imaju odgovornost da rezultate rada uspostave osnovom za prosperitet sektora” U tom cilju STBIH i vidi značaj ovog procesa.