Sarajevo, 08. april/travanj 2019. – Iz Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti (STBiH) premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću i predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću upućene su zvanične inicijative, kojima se od premijera entiteta traži zakonsko reguliranje i provedba postojećih zakonskih rješenja kada je u pitanju pravo radnika u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti na slobodan dan za praznike. 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider


U inicijativi upućenoj premijeru Novaliću iz STBiH ističu molbu premijeru da na dnevni red neke od narednih sjednica Vlade FBiH stavi pitanje ednakog poštivanja Odluke o neradnim danima , kao i pokretanje zakonskog reguliranja pitanja rada u dane praznika, u realnom sektoru. 
Iz STBiH sugeriraju da Vlada u svom Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije te u resornim ministarstvima sa kapacitetima i resursima koje ima, predloži adekvatna zakonska rješenja koja će omogućiti poštivanja Odluka Vlade FBiH o proglašenju neradnih dana u FBiH za sve radnike.
„Odluke koje donosi Vlada FBiH uoči praznika su jasne, ali, nažalost, nemaju obvezujući karakter za sva privredna društva u FBiH što direktno najviše pogađa upravo radnike i radnice u trgovini.
Mi u STBiH smo svjesni odsustva zakonskih rješenja kada je u pitanju Zakon o praznicima BiH, ali i FBiH. Iz tog razloga, a zbog činjenice da radnici i radnice u ovom sektoru u FBiH koje predstavljamo ne bi trebali ispaštati zbog trenutno potpuno neuređenog pitanja rada u dane praznika, smatramo da bi poštivanje Odluke Vlade FBiH trebalo uvrstiti u Zakon o unutrašnjoj trgovini (izmjene i dopune člana 24. Zakona o unutrašnjoj trgovini) ili Zakon o radu na način da se zakonom naloži poštivanje Odluka koje donosi Vlada FBiH, a tiču se neradnih dana.
Također smo stava da ukoliko se ovo pitanje ne riješi zakonom i ne propišu zakonske kaznene odredbe, predmetna odluka ne samo da nema smisla, nego je čak vrlo diskriminirajuća, jer se uglavnom primjenjuje samo u javnom sektoru“, ističe se u inicijativi upućenoj premijeru Novaliću.

Uzimajući u obzir činjenicu da je u Republici Srpskoj na snazi Zakon o praznicima RS, iz STBiH u inicijativi upućenoj premijeru Viškoviću iz STBiH ističu molbu da se na dnevni red neke od narednih sjednica Vlade RS stavi pitanje jednakog poštivanja Zakona o praznicima RS.
„Naime, svjedoci smo da veliki broj trgovina i trgovačkih lanaca radi u dane praznika što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o praznicima RS. Mi u Sindikatu trgovine smo stava da je Zakon o praznicima dobar samo onda ako ga svi poštuju, jer u protivnom nema smisla i može se smatrati diskriminirajućim. S tim u vezi molimo Vas da izdate nalog inspekcijskim službama na svim nivoima da pooštre kontrolu poštivanja Zakona o praznicima te na taj način omogućite svim radnicima da slave praznik. Sigurni smo da bi pooštren inspekcijski nadzor uz zakonom propisane kazne imao efekta u smislu poštivanja Zakona o praznicima RS“, navodi se, između ostalog u inicijativi upućenoj premijeru Viškoviću.

Vezano za ovo pitanje, STBIH je inicijative prosljedio i Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta FBIH kao i Narodnoj skupštini RS sa zahtjevom za sastanak.

Podsjećamo da će STBiH 29. aprila/travnja 2019. godine, tačno u podne organizirati online protest pod nazivom „Slobodni za praznike“. Cilj protesta je da se radnicima u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti omogući neradni dan za državne i vjerske praznike u BiH. 
Komentari, video poruke, zahtjevi i mišljenja mogu se slati javno koristeći #slobodnizapraznike ili e-mail: mojkomentar@slobodnizapraznike.com .

Sarajevo, 08.04.2019.