sekcija zena

STOP nasilju nad ženama u trgovini

Od 01.marta počinje  kampanja Sekcije žena STBiH

stop_nasilju_poster

Kao rezultat Seminara za žene održanog u Tuzli a uz podršku HK regije Agder og Rogoland Sekcija žena Sindikata radnika trgovine BiH lansira kampanju STOP nasilju nad ženama u trgovini. Kampanja će se sastojati od istraživanja o oblicima negativnog ponašanja u trgovini danas provedenog u više gradova u FBIH, kampanje skretanja pažnje preko bilbordova u Tuzli, Mostaru, Zenici i Sarajevu, promotivnog materijala kao i informativne brošure o mobingu. Cilj kampanje je skrenuti pažnju na porast nasilja nad ženama kao i pripremiti materijal koji će poslužiti kao argument za incijativu sekcije za uvrštavanje ove problematike u zakonodavni sistem u BIH. Kampanja će biti najavljena na Pres konferenciji 07.marta kada će povodom 08.marta biti organiziran i Dan ženskog osmjeha.