humakpamprojekti-aktuelno

Stvorena prva baza sindikalnog rukovodstva

ZAVRŠEN LMTU TRENING PROGRAM

 

Jednogodišnji trening program koji je za cilj imao pružiti znanje,vještine i kompetencije mladim sindikalistima iz STBiH te na taj nacin kreirati kompetentnu bazu buduceg sindikalnog rukovodstva,uspješno je završen posljednjim u nizu od cetiri internacionalna seminara održanom u Sarajevu od 22-25.maja 2006 godine.

Pored ovih seminara trening program je obuhvatao i projektni rad orgnaiziran u grupama od kojih je svaka obradivala odredeno prioritetno podrucje za STBiH te kroz isti nastojala ponuditi nove i perspektivne ideje koje bi unaprijedili buduci prosperitet ovog sindikata.Polaznici ovog programa imali su priliku izabrati i napredni stepen obuke koji je,pored ucešca u programu, obuhvatao i individualni projektni zadatak.

 

Trening program je okoncan prezentacijom dosadašnjih aktivnosti provedenih u sklopu programa kao i prezentacijom ideja i stanovišta do kojih su kroz ovaj program došli polaznici.Isti su prezentirani Sekretarijatu STBIH kao najvišem organu sindikata koji su isti ocjenili veoma uspješnim i izrazili svoju spremnost da ukljuce što veci broj ovakvo educiranog kadra u izabrana i izvršna tijela sindikata.

 

Svi polaznici trening programa su dobili i certifikat od strane HUMAK-a, Univerziteta humanih nauka iz Finske koji je kao partner ucestvovao u ovom projektu i bio zadužen za efektivnu stranu programa.

 

Ovim putem se u ime polaznika ovog programa kao i u ime STBiH najsrdacnije zahvaljujemo našim prijateljima u Sindikatu trgovine Finske (PAM) uz ciju je svesrdnu pomoc ovaj projekat i realiziran.

podjela_certifikata

Podjela certfikata polaznicima Trening programa