Novosti

Trgovci ponovo žrtve napada

Sindikat = njegovo članstvo

 

STBIH je obavio razgovora sa voditeljima sve tri radnje KONZUM-a u kojima su radnici bili žrtve napada. U pitanju je ukupno 5 radnica. Četiri od njih su članice PPDIVUT-a i naravno niko iz tog sindikata ih nije ni kontaktirao. Od ovih 5 radnica, jedna je članica STBIH i nakon više pokušaja uspjeli smo doći do Gđe Favzije Murtović, radnice u objektu KONZUM-a 077 na Višnjiku. Sa naše strane smo ovoj našoj dugogodišnjoj članici uručili 100 KM pomoći. Ali smo pomoć ponudili i ostalim radnicama koje nisu naši članovi, ljudski. Također smo od Odjela ljudskih resursa tražili informaciju kako kompanija reaguje u ovim slučajevima i kao i više puta dosada dobili vrlo generalan i štur odgovor. PPDIVUT onog momenta kada vidi da je STBIH negdje toliko jak da bi mogao diktirati uslove rada, nastupa sa svojim poltronima, plaćenicima koji su najčešće rukovodeće osobe kompanije u čije ime i provode te akcije “preučlanjivanja” kupujući ljude sa kesama makarona i nekakvim diplomama sindikalne škole. Sa druge strane o svom dugogodišnjem članstvu se ne brinu ni kad su im životi ugroženi.