NovostiVII Kongres STBIH

VII Kongres STBIH: Upravni odbor STBIH donio Odluke o održavanju VII Kongresa 29.10.2021.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 24.05.2021. donio Odluku da će se 7. Kongres STBIH održati 29.10.2021.

U skladu sa epidemiološkom situacijom UO će blagovremeno donijeti odluku da li će Kongres biti održan uživo i gdje ili online. U prilogu su Kriteriji za izbor delegata Kongresa i Vijeća delegata, kao i ostale odluke koje su sastavni dio predizbornih procesa. Po prvi put UOSTBIH je usvojio i instrukcije za kandidiranje u tijela i organe STBIH. Ovim želimo ohrabriti i pomoći  svim članovima i članicama STBIH da se kandidiraju i prihvate odgovornost za procese upravljanja i odlučivanja u STBIH.

Tokom mjeseca juna svi Regionalni povjerenici STBIH regija će sa članstvom održati javne rasprave na temu novog mandatnog perioda. Na ovim javnim raspravama učestvovat će Predsjednica STBIH, kao i članovi i članice Upravnog odbora STBIH. Članstvo će o datumima ovih rasprava biti obaviješteno putem društvenih mreža, te direktno preko povjerenika.

Mi smo izgradili reprezentativan i respektabilan sindikat u sektoru trgovine i usluga BIH. Pomozite nam da ga nastavimo graditi u duhu slobode, demokratije i pravedne borbe za radnička prava!

Odluka o odrzavanju 7. Kongresa i imenovanju Organizacionog odbora 2021-page-001  Odluka o kriteriju, načinu izbora i broju delegata VII Kongresa STBIH 2021-page-001  Odluka o kriteriju, nacinu izbora i broju Vijeća delegata STBIH 2021-page-001  Odluka o pokretanju izborne aktivnosti u Sindikalnim podružnicama STBIH 2021-page-001  Odluka o pokretanju izborne aktivnosti u regionalnim povjerenistvima STBIH 2021-page-001  Odluka o imenovanju Komisije za izradu prijedloga izmjena i dopuna Statuta STBIH 2021-page-001  Odluka o imenovanju Komisije za izbore u tijela i organe STBIH 2021-page-001  Instrukcija za kandidiranje u organe i tijela STBIH 2021-page-001