SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI STBIH
SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI STBIH

MISIJA

Rad zasnovan na povjerenju članova i zajednice, transparentan i otvoren pristup.

VIZIJA

Jedinstven i snažan sindikat u djelatnosti trgovine i usluga u BIH, legitiman i dostojan predstavnik u zastupanju interesa svog članstva.

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti STBIH predstavlja i zastupa radnike u najdinamičnijem i najprogresivnijem sektoru te u skladu s tim i definiše svoje programske ciljeve te planira i implementira svoje aktivnosti. U sindikalnom pokretu BIH prisutan je preko stotinu godina i smatra se osnivačem istog. Svoj rad je reanimirao 1996. počevši organizovanje od nule.  STBIH okuplja nešto više od 12 hiljada članova iz svih dijelova BIH. 72% članstva STBIH su žene a njih 28% su mlađi od 30 godina.

Saznaj više o nama

STBIH himna - Na prvoj liniji fronta

STBIH - 1. maj 2020.

 

ZA ZDRAVLJE, ZA RAD, ZA EGZISTENCIJU! STBIH 1.MAJA OTVORENO GOVORI O SVEMU ŠTO DOŽIVLJAVAJU RADNICI U TRGOVINI U VRIJEME PANDEMIJE!

Budite hrabri! Gotovo je sa šuti i trpi! Ovo je momenat koji niko od nas nikad prije nije doživio i od ovog vjerujemo nema većeg straha. Zato je vrijeme da imenom i prezimenom otvoreno i bez straha prozovemo sve one koji nam otežavaju ionako težak život trgovca.

0
Članova sindikata
0
Zaposlenih u trgovini na veliko i malo. (Agencija za statistiku BIH, oktobar 2018.)
0
Zaposlenih u trgovini na veliko i malo u FBIH. (Agencija za statistiku FBIH, april 2020.)
0
Nova člana

Zaključno sa 31.05.2020.godine STBIH broji 13.092 člana.

 

 

 

 

U trgovini na veliko i malo na nivou BiH postoji ukupno 151.000 radnika.

 

 

 

U trgovini na veliko i malo u FBIH ima 99.000 zaposlenih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti u periodu januar- maj 2020.godine je učlanio 122 nova člana.

Prosječna starosna dob naših članova

Starost do 30 godina
25.42%
Od 30 do 40 godina
36.88%
Od 40 do 50 godina
20.49%
Preko 50 godina
17.21%

STBIH ŽENE

 

STBIH ŽENE formalno osnovana u novembru 2000. Kao svrhu svog postojanja navela je afirmaciju i omasovljavanje ženskog dijela članstva ovog sindikata, te reprezentacija i prioritetna zaštita njihovih prava i specifičnih potreba koje nisu obuhvaćene globalnom sindikalnom aktivnosti.

Saznaj više

STBIH MLADI

STBIH Mladi predstavljaju sekciju mladih Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH čiji je cilj animirati mlade ljude, studente i učenike za članstvo u sindikatu i pružiti im mogućnost da sami kreiraju svoju budućnost na tržištu rada u BiH.

Saznaj više

  • Tel: +387-33210931
  • E-mail: fietsa@bih.net.ba
  • Obala Kulina bana 1

Pratite nas na društvenim mrežama