O nama

 

Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti STBIH predstavlja i zastupa radnike u najdinamičnijem i najprogresivnijem sektoru te u skladu s tim i definiše svoje programske ciljeve te planira i implementira svoje aktivnosti. U sindikalnom pokretu BIH prisutan je preko stotinu godina i smatra se osnivačem istog. Svoj rad je reanimirao 1996. počevši organizovanje od nule.  STBIH okuplja nešto više od 12 hiljada članova iz svih dijelova BIH. 72% članstva STBIH su žene a njih 28% su mlađi od 30 godina.

Od 1997. STBIH je punopravni član globalne sindikalne federacije UNION NETWORK INTERNATIONAL (UNI)   a svoj svakodnevni rad, usluge svom članstvu kao i većinu svojih aktivnosti STBIH temelji na projektnoj saradnji koju ostvaruje već više od 20 godina  sa Sindikatom trgovine Norveške (HK Norge) i njegovim regija zahvaljujući čijoj  solidarnosti STBIH  svakodnevno unapređuju rad. Bitan projektni partner za STBIH je i Olaf Plame Fondacija i Sindikat Handels Švedska sa kojima STBIH od 2012. implementira projekte pružanja besplatne pravne pomoći a STBIH sarađuje i sa brojnim drugim nevaldinim organizacijama u BIH i u svijetu.

STBIH je reprezentetativan sindikat za teritorij FBIH i potpisnik Kolektivnog ugovora u svojoj djelatnosti. Svoju reprezentativnost STBIH ostvaruje i na nivou kompanija i to u oba BH entiteta.

 

lična karta