Dokumenti

 Dokumenti za osnivanje sindikalne podružnice:

Implementacijom projekta “Zagovaranje za pravo na slobodu organiziranja: Ka efikasnijoj zaštiti kolektivnih radničkih prava u Bosni i Hercegovini”, a u procesu izrade “Priručnika za sindikalno organzovanje za radnike/ce u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti” se ukazala potreba za objavljivanjem potrebne dokumentacije s ciljem pojednostavljivanja procesa organizovanja sindikalne podružnice.

Klikom na tekst obojen plavom bojom možete pogledati ili skinuti Pristupnicu STBIH i slijedeće obrasce dokumenata neophodnih u procesu osnivanja sindikalne podružnice.

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine FBIH 2022.

VII Kongres STBIH 29.10.2021. (Odluke i dokumenti)

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine FBIH 2021

STATUT STBIH-2017 PREČIŠĆEN TEKST Ministarstvo Pravde FBiH

11. Izvjestaj o radu 2013-2017 za web

18. Akcioni plan 2017-2021

14. Finansijski izvjestaji 2013-2017

13. Finansijski izvjestaj STBiH 2013-2017

Poslovnik o radu skupštine sindikalne podružnice

Pravila sindikalne podružnice zaposlenika

Odluka o organizovanju sindikalne podružnice

Odluka o izboru radnog predsjedeništva Skupštine

Odluka o imenovanju Komisije za izbore i rad Skupštine

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Sindikalne podružnice

odluka_o_usvajanju_pravila_sindikalne_podruznice

Odluka o izboru članova Sindikalnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za reviziju

Odluka o izboru sindikalnog povjerenika i njegovog zamjenika

Odluka o načinu i raspolaganju i potpisnicima finansijskih naloga

Statut sindikata radnika trgovine BiH

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBIH– 13.04.2018.

 Ostali dokumenti :

Plan treninga DETU (Developing and Evaluating a Trade Union ­ Razvoj i procjena rada sindikata)

Retroaktivna analiza za Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti STBiH

Buvlja pijaca

Sve gore navedene dokumente kao i potrebne informacije i dodatnu pomoć također možete dobiti i kontaktiranjem kancelarije STBIH.