Novosti

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine u FBIH: Minimalna satnica uvećana za 25,55%

U Sarajevu je 15.10.2021. potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine u FBiH između Udruženja poslodavaca FBiH i STBiH. Ovim KU minimalna plaća u trgovini uvećana je za 25,5% i umjesto dosadašnjih 406 KM ona ce ubuduće iznositi 510 KM.
Ono sto je za STBiH najznačajniji rezultat ovih pregovora je član KU koji predviđa da će rad u dane praznika biti plaćen 100% većom satnicom što je novina u poređenju sa svim drugim KU i privatnim sektorom uopšte. Zadržana su prava na otpremnine, minuli rad, naknada u slučaju smrti radnika i niz drugih odredbi koje je STBiH već ranije osigurao za radnike i radnice u ovom sektoru.
Ono sto je cilj socijalnih partnera u sektoru trgovine jeste da se ovaj KU primjenjuje na sve kompanije u ovom sektoru, a ne samo na one koje su članice UPFBiH i na tome ćemo zajednički insistirati.
Sadržaj Kolektivnog ugovora možete pročitati  OVDJE.