Novosti

Aktivnosti STBiH na polju neformalnog sektora

Ministarstvo finansija FBiH podržalo je inicijativu STBIH o načinu rješavanja pitanja legalizacije trgovaca sa svojstvom fizičkog lica u okviru organizovanih tržnica (“Buvlje pijace”).
U vezi s tim, ovo ministarstvo smatra da treba ,privremeno, omogućiti legaliziranje lokaliteta na kojima se odvija trgovinska djelatnost od strane fizičkih lica koja sada nisu u sistemu legalne trgovine. Istovremeno podržava prijedlog da ova vrsta poslovnog angažmana tretira i registrira kao “samostalni trgovci” kao i da se taj poslovni angažman uz odgovarajuće specifičnosti vezane za taj način obavljanja djelatnosti uveže u sistem obveznika plaćanja poreza na dohodak a ne poreza na dobit. Ministarstvo prihvata da se ova kategorija zaposlenika uveže u sistem socijalne zaštite, da se utvrde obaveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko, te zdravstveno osiguranje uz odgovarajuće olakšice.