HK

Godišnji sastanak Sekcija žena STBIH

Posted on

2008 godina je bila vrlo plodna kad je riječ o aktivnosti SEkcije žena STBIH. Potpomognute od strane Sindikata trgovine Norveške HK i posebno kroz projekat sa regijom Agder og Rogoland Sekcija je napravila niz koraka ka sprečavanja nasilja na radnom mjetsu a sve sa ciljem promocije prava žena kao jedne od osnovnih zadaća sindikata uopšte. […]

HK

Prvi zajednički seminar HK Balkan Stringersi

Posted on

STBIH vidi svoju budućnost u mladima 1.zajednički seminar mladih poduzetnika u okviru HK Balkan Stringers projekta održao se 17-18 decembra 2011.  u Sarajevu. Grupa od 20 mladih budućih poduzetnika iz Mostara,Preejdora i Sarajeva  po prvi put se okupila na zajedničkom seminaru. Fokus seminara je uvod u poduezntištvo,tehnike korištenja portala Projekta i planovi za budući zajednički […]

projekti-aktuelno

Dobrodošlica Norveškim učenicima

Posted on

Projekat i STBIH pomogli u organizacije studijske posjete učenika 10 razreda iz Osla Među brojnim aktivnostima organiziranim u sklopu Projekta u ovoj godini svakako se svojim sadržajem i emotivno istiće posjeta učenika 10 razreda škole iz Osla. Ovaj razred je u sklopu svoje studijsake posjete Balkanu boravio i u BIH u avgustu a STBIH i […]

AGder og Rogoland

Team Building za mlade članove STBIH

Posted on

Novi pristup za novo članstvo Aktivirati mlade u sindikat jedan je od stalnih prioriteta I vječitih izazova za STBIH. Mlado članstvo istovremeno zahtjeva drugi pristup kao I drugi vid aktivnosti koje će garantirati njihov interes I angažman. Upravo stoga Projekat je u saradnji sa HK regijom Agder og Rogoland sredinom septembra organizirao trenign vikend za […]

humak

Komunikacija kao oruđe sindikata

Posted on

Održan DETU 5 U sklopu DETU trening programa održan je peti seminar u periodu od 19-20 aprila 2008 u Blagaju. Tema ovog seminara je bila „Komunikacija, uvezanost i zajednica“.  Učesnici su u radionicama obradili posebno pisanu komunikaciju u sindikatu, kakva je sada i kava bi trebala biti, kao i vještine argumentacije. Predstavnici grupe mladih koji […]