STBIH sprema odgovor na napade sindikata PPDIVUT ali i svih drugih koji trguju radničkim pravima i ista žrtvuju za vlastite interese. Pritisak poslodavaca, zloupotreba položaja i klevete kojim se služe pojedini predstavnici ovog ...

Prepoznavši potrebu da podrži mlade ljude u njihovoj aktivnosti u STBiH,  te da im pruži priliku da sami planiraju i kreiraju aktivnosti kojima će privući još i veći broj mladih u članstvo STBiH, Sindikat trgovine Norveške, ...

U Sarajevu je 2. decembra organizirana Skupština Sindikalne podružnice STBIH INTEREX. Na ovoj Skupštini okupilo se 27 sindikalnih povjerenika iz svih pet regija. Pored osnovnih tema kakve su mandat povjerenstva, te administrativna ...

Team Building turnir za članstvo STBIH Uz podršku HK Regija Ostlandet Sor i Agder og Rogoland STBIH je organizirao Team Building Turnir za svoje članstvo na Vlašiću od 15-17.06. Na ovom turniru učestvovale su ekipe ...

Istraživanje o uslovima rada u trgovini Kao doprinos aktivnostima SSSBIH u toku predizborne kampanje a u cilju skretanja pažnje na položaj radnika u sektoru trgovine i usluga, STBIH je pokrenuo nezavisno istraživanje o stanju ...