AGder og Rogoland

Najava nove kampanje STBIH

Posted on

STBIH sprema odgovor na napade sindikata PPDIVUT ali i svih drugih koji trguju radničkim pravima i ista žrtvuju za vlastite interese. Pritisak poslodavaca, zloupotreba položaja i klevete kojim se služe pojedini predstavnici ovog sindikata, neće ostati bez odgovora STBIH. STBIH – provjereno za radnika Video je dio kampanje koju priprema STBIH a koji je podržala […]

AGder og Rogoland

Predstavljamo: Sindikat trgovine BiH

Posted on

Prepoznavši potrebu da podrži mlade ljude u njihovoj aktivnosti u STBiH,  te da im pruži priliku da sami planiraju i kreiraju aktivnosti kojima će privući još i veći broj mladih u članstvo STBiH, Sindikat trgovine Norveške, Handel og Kontor i Norge je u 2013. godini te uz podršku svoje dvije regije, HK Indre Ostland i […]

AGder og Rogoland

Skupština Sindikalne podružnice STBIH INTEREX

Posted on

U Sarajevu je 2. decembra organizirana Skupština Sindikalne podružnice STBIH INTEREX. Na ovoj Skupštini okupilo se 27 sindikalnih povjerenika iz svih pet regija. Pored osnovnih tema kakve su mandat povjerenstva, te administrativna pitanja, fokus ove Skupštine bio je na procesu akvizicije ovog društva od strane kompanije Bingo doo te kakve će to efekte imati po […]

AGder og Rogoland

Zajedno do jačeg i boljeg STBIH

Posted on

Team Building turnir za članstvo STBIH Uz podršku HK Regija Ostlandet Sor i Agder og Rogoland STBIH je organizirao Team Building Turnir za svoje članstvo na Vlašiću od 15-17.06. Na ovom turniru učestvovale su ekipe Interexa,Konzuma,Planike,Skenderije i drugih sindikalnih podružnice te u tri dana kroz razvijanje takmičarskog duha i sport promovirali timski rad i zajedništvo […]

AGder og Rogoland

BH trgovci na marginama prava

Posted on

Istraživanje o uslovima rada u trgovini Kao doprinos aktivnostima SSSBIH u toku predizborne kampanje a u cilju skretanja pažnje na položaj radnika u sektoru trgovine i usluga, STBIH je pokrenuo nezavisno istraživanje o stanju radnih prava u sektoru u kojem djeluje. Ovaj projekat je finansijski podržala HK regija Agder og Rogoland a istraživanje je provela […]