AGder og RogolandHK

BH trgovci na marginama prava

Istraživanje o uslovima rada u trgovini

Kao doprinos aktivnostima SSSBIH u toku predizborne kampanje a u cilju skretanja pažnje na položaj radnika u sektoru trgovine i usluga, STBIH je pokrenuo nezavisno istraživanje o stanju radnih prava u sektoru u kojem djeluje. Ovaj projekat je finansijski podržala HK regija Agder og Rogoland a istraživanje je provela Elma Demir, istraživač Asocijacije za demokrartske incijative, nevladine organizacije koja ima devetogodišnje iskustvo u radu na polju ljudskih prava u BIH.

Istraživanje je provedeno u deset gradova u BIH i to u: Mostaru,Trebinju,Međugorju,Tuzli,Bihaću,Doboju,Prijedoru,Banja Luci,Zenici i Sarajevu na nešto više od 1000 radnika u periodu of 15.aprila do 15.jula 2010. a rezultati istog su prezentirani javnosti krajem septembra i objavljeni u brošuri pod nazivom “BH trgovci na marginama prava”

Ovo istraživanje pokazalo je sve ono što STBIH zagovara već godinama a to je da je rad u ovom sektoru jednak robovlasničkom radu, da radnici rade uglavnom na ugovore na određeno vrijeme i apsolutno su nezaštićeni Zakonom. Također istraživanje jasno pokazuje da radnici u trgovini rade uglavnom prekovremeno te da 1/3 tog rada ne kompenzira čime se milioni radnih sati u trgovini godišnje poklanjaju poslodavcima. Također, istraživanje pokazaju da samo 15% žena ima pravo na plaćeno porodiljsko u skladu sa Zakonom te da  isto toliki procenat u trgovini danas ima onih koji nemaju pravo niti na jedan dan godišnjeg odmora. istraživanje se osvrnula i na nezakonitu naplatu manjka od strane radnike i pokazalo da čak 48,5% ispitanika su lično odgovorni za štetu nastalu krađom ili oštećivanjem robe.

Ono što je ovo istraživanje dokazalo jeste činjenica da se u sektoru trgovine i usluga drastično krše prava radnika  te da je ovaj sektor veoma neatraktivan za zapošljavanje iako u njemu aplicira najveći broj radnika upravo zbog činjenice što nesređena regulativa i preliberalan Zakon o trgovini dozvoljavaju svim onima koji ne mogu naći posao u drugim sektorima da pronađu utočište u ovom sekotru čineći ga na taj način sekotrom “dobrovoljnog robovlasništva” prihvatajući bilo kakve uslove sa samo jednim ciljem – radnim mjestom.

Svijetla strana ovog istraživanje svakako jeste mišljenja onog dijela ispitanika koji su članovi STBIH. 76,9% njih je zadovoljno svojim sindikatom i misle da su njihova prava unapređena njihovim učlanjenjm u STBIH.