interex

Izabrani predstavnici STBIH u INTEREX-u

I pored svih izazova STBIH jača

U Sarajevu je 12.oktobra STBIH organizirao  Osnivačku skupštinu za članstvo u  INTEREX-u  i na istoj demokratski i poštujući volju delegata iste izabrao sindikalnog povjereništvo u slijedećem sastavu:

 

1.Glušac Almin, glavni sindikalni povjerenik

2.Živković Dragan,povjerenik za regiju Tuzla i zamjenik glavnog povjerenika

  1. Busnov Nermin, povjerenik za  Regiju Sarajevo

4.Velić Rabija,povjerenica za Regiju Centralna Bosna

5.Gotovina Željko, povjerenik za Regiju Hercegovina

6.Kobilj Edina, povjerenica za Regiju Sjeverozapad

Na ovoj Skupštini usvojena su i Pravila o organizovanju sindikalne podružnice te dogovoreni principi i način sindikalnog djelovanja i rada. Također su donešene i odgovarajuće odluke vezane za specifične uslove djelovanja sindikata u svim dijelovima BIH koje je zbog napada Sindikata RS bilo posebno diskutovano. Članstvo je ponovo izrazilo svoj jasan stav da je njihovo članstvo njihova lična volja i kao takvo ne može biti stavljano u neke druge političke ili stranačke konotacije. Prihvaćanjem odgovornosti i pozicija povjerenika, oni su to i dokazali.

Na ovoj Skupštini dogovoreno je da će STBIH tražiti od menadžmenta zajednički sastanak te na istom i zvanično pokrenuti socijalni dijalog o nizu pitanja bitnih za radnike.