AGder og RogolandHKOstlandt Sorprojekti-aktuelnoSTBIH MLADI

Predstavljamo: Sindikat trgovine BiH

Prepoznavši potrebu da podrži mlade ljude u njihovoj aktivnosti u STBiH,  te da im pruži priliku da sami planiraju i kreiraju aktivnosti kojima će privući još i veći broj mladih u članstvo STBiH, Sindikat trgovine Norveške, Handel og Kontor i Norge je u 2013. godini te uz podršku svoje dvije regije, HK Indre Ostland i HK Ostlandet Sor pokrenuo projekat STBiH Youth. Prvenstveni cilj projekta je pružiti mladim ljudima, učenicima i studentima te radnicima koji prvi put zasnivaju radni odnos u BIH šansu da, kroz članstvo u sindikatu, preuzmu odgovornost za kreiranje politika i pokretanje inicijativa kojima će zaštititi i promovirati svoja prava, kao i da kroz aktivnosti  koji sami kreiraju omasove broj mladih u članstvu STBiH. Projekat se provodi u svih pet STBiH regija. Sekcija mladih ili STBiH Mladi kako ovaj dio i formlano nosi naziv organizirana je na regionalnom nivou. Svaka STBIH regija ima Koordinacijsku grupu STBiH Mladih sastavljenu od aktivnih mladih članova koja planira, predlaže i provodi aktivnosti na tom regionalnom nivou. Svaka od grupa ima svoje predstavnike i u odlučujućim tijelima STBiH kako na regionalnom nivou isto tako i u samom Upravnom odboru STBiH kao najvišem tijelu a Sekcija mladih STBiH formalno imenuje i drugog potpredsjednika STBiH. Projekat će se uz podršku ove ali i drugih HK regija nastaviti i u 2014. U nastavku se možete upoznati sa projektima koje su realizovali članovi STBiH Mladi.

 

STBiH Mladi Sarajevo su za svoj projekat izabrali sa jedne strane organizovanje novih mladih  članova u STBiH, a sa druge da tim mladim ljudima predstave STBiH na jedan kreativan i za mlade interesantan način. Stoga je grupa Sarajevo organizovala kretivnu radionicu održanu od 22-23. juna 2013. u Splitu. Tokom ove radionice novi članovi STBiH, njih 17 su svako na svoj način objasnili zašto su članovi sindikata i kako vide STBIH. U toku radionice napravljen je i vrlo kreativan i za mlade vrlo popularan video spot u kojem je svim drugim potencijalnim članovima STBiH predstavljeno šta im nudi sindikat. Video spot je objavljen na Facebook mreži kao i na Youtube kanalu te nekim od vrlo poznatih internet portala. Grupa Sarajevo broji 6 članova Core grupe te 45 novih članova.

Zenica STBiH Mladi Centralna Bosna broji  10 aktivnih članova i 12 novih članova. Regija Centralna Bosna, Zenica je za svoj projekat izabrala aktivnost pod nazivom Šareni pazar koji je imao za cilj prije svega promociju STBiH Mladi i STBiH. Drugi cilj projekta je bio taj da pruži kreativcima širom Bosne i Hercegovine priliku da svoje ručne radove predstave upravo na našem pazaru u Zenici. Na Šarenom pazaru učestvovali su kreativci iz Travnika, Busovače, Banja Luke, Mostara, Zenice, Žepča, Prijedora i mnogih drugih gradova. Šareni pazar je trajao jedan dan, 06. jula ove godine od 10 do 18 sati. U toku Šarenog pazara članovi su izložili i promotivni materijal STBiH kako bi se građani ovog grada a tako i učesnici bolje upoznali sa radom ove organizacije. Nakon Šarenog pazara poraslo je interesovanje za članstvom u STBiH Mladi te su poslije ove aktivnosti koja je prihvaćena i podržana od građana, članovi ove regije postali prepoznatljivi ispred STBiH Mladi.

U organizaciji STBiH, a uz pomoć HK regije Agder og Rogoland, formirana je Sekcija mladih STBiH za Regiju Tuzla. Inicijativna grupa je održala trening seminar za aktivno članstvo u Neumu u periodu od 7.9 – 10.9. 2012. Početkom 2013. godine formiraju Odbor STBiH Mladih za Regiju Tuzla koji se sastoji od 8 članova.  Grupa se sastaje redovno a na sastancima se uglavnom razgovara o problemima mladih u drušvu i kako sindikat može pomoći maldima u BIH.

STBiH Mladi Tuzla je za svoj projekat izabrao promociju STBiH Mladih u Bihaću. Projekat je realizovalo 21 član sekcije i trajao je od 29 – 30. 06. 2013. Cilj provođenja projekta u Bihaću bio je upoznati mlade ljude u tom djelu naše zemlje, u kojem ne postoje STBiH Mladi, o radu Sekcije mladih i proširiti znanja o djelovanju STBiH kao i STBiH Mladih. Većina mladih u Bihaću je prvi put čula da postoji Sekcija mladih u sklopu sindikata i njihove reakcije su bile veoma pozitivne. Savjetovali su ih kako da postanu aktivni članovi u društvu te da se priključe STBiH. STBiH Mladi Tuzla ima 58 članova.

STBiH Mladi Prijedor je za svoj projekat izabrala organizaciju muzičkog festival pod nazivom “FogTown Fest”. Cilj održavanja jedne ovakve manifestacije je bio da se javnost  upozna sa radom STBiH i njegovom sekcijom mladih te da se na taj način pokušaju regrutovati novi članovi u sekciju mladih regije Sjeverozapad kao i da se afirmiše aktivno učešće mladih u društvu. FogTown festival je okupio 30 aktivnih učesnika, u koje ubrajamo članove Sekcije mladih i članove bendova koji su nastupali. Uspjeli smo okupiti ljude iz cijele regije, uključujući Prijedor, Banjaluku, Bihać, Cazin i Kozarsku Dubicu. Potrudili smo se da festival bude multikulturalan i multinacionalan. Svi učesnici i publika su otišli sa festivala izuzetno zadvoljni sa željom da se ponovo vidimo dogodine na sljedećem FogTown-u. U toku festivala smo uspjeli sakupiti 12 novih članova koji su voljni participirati u radu Sekcije mladih, te pomagati održavanje festivala narednih godina.

STBiH Mladi regije Hercegovina su za svoj događaj izabrali organizovanje Ljetne škole za mlade sindikalce. Škola je organizirana u periodu od 29. – 31.7. na Boračkom jezeru. Samir Halilović, iz  OIA BiH je bio trener i vođa svih radionica organiziran u sklopu ljetne škole.  Znatan broj ljudi je u zadnji čas odustalo od prisustva na tom kampu, međutim ekipa od  12 mladih koja je prisustvovala kampu je bila veoma dobra i spremna za rad u grupama što je jedna od glavnih osobina sindikalista. Svi ti momci i djevojke će u budućnosti biti dio Sindikata i pomoći njegovom daljem razvoju.

STBIH Mladi su pored individualnih projekata u 2013. učestvovali na Zajedničkom seminaru planiranja održanom martu 2013. u Sarajevu. Također predstavnici STBiH Mladih su se u više navrata sreli sa predstavnicima HK regija Ost- landet Sor, Indre Ostland, Agder og Rogoland i Ost kao i sa predstavnicima PAM-a i prezentirali svoj rad i svoje ideje za budućnost. Također, u decembru u Konjicu je organizirana i Završna evaluacijska konferencija koja će pored same evaluacije dosadašnjih rezultata Sekcije mladih STBiH biti i prilika za planiranje budućih akcija ali i za nadogradnju znanja i vještina STBiH Mladi kroz trening o prezentacijskim i vještinama izvještavanja kao jednog od bitnih elemenata u svakoj uspješnoj implementaciji Kroz projekte u regijama, kroz organizovanje i promociju ST- BiH Mladi STBiH je u 2013. godini dobio 166 novih  članova.

Više informacija kako  se pridružiti STBiH možete dobiti  putem Facebook page : STBiH Youth  i  STBiH