AGder og Rogolandinterex

Skupština Sindikalne podružnice STBIH INTEREX

U Sarajevu je 2. decembra organizirana Skupština Sindikalne podružnice STBIH INTEREX. Na ovoj Skupštini okupilo se 27 sindikalnih povjerenika iz svih pet regija.

Pored osnovnih tema kakve su mandat povjerenstva, te administrativna pitanja, fokus ove Skupštine bio je na procesu akvizicije ovog društva od strane kompanije Bingo doo te kakve će to efekte imati po radnike. Opravdan strah radnika od neizvjesnosti koju nosi ovaj proces dodatno je potpomognut krajnje nekorektnim odnosom Uprave Društva koja ignorira sve upite STBIH o odredbama ugovora o preuzimanju a koji se tiču radnika te umjesto da ovaj proces isprati dostojanstveno i korektno prema radnicima koji su godine svog života ostavili iza polica ove kompanije, ista krši i ne poštuje ni obaveze prema radnicima koje još uvijek ima kao poslodavac.

Sa druge strane STBIH je osigurao informacije o novim uslovima rada koji čekaju njegovo članstvo u Bingo iz prve ruke, na sastanku sa prvim čovjekom ove kompanije i njegovim prvim suradnicima. Ono sto je najbitnije jeste priznanje sindikata i STBiH kao zastupnika nešto vise od 550 radnika Interexa. To je najvažniji faktor u budućoj zaštiti prava ovih radnika i na tome će pozivati i buduće inicijative STBIH.

 

Neki od najbitnijih zaključaka sa današnjeg sastanka su:

 

* jedinstvo i brojnost sindikata najbitnije je i najače oružje koje radnici mogu imati u procesu preuzimanja ali i nakon njega

 

* sindikalni povjerenici će informirati sve članove STBIH da prije bilo kojeg formalno pravnog poteza obavezno konsultuju STBiH koje će radnicima Interexa biti 24 sata na raspolaganju

 

* STBIH će učiniti sve da maksimalno zaštiti svoje članstvo i u tome cilju će staviti sve svoje kapacitete na raspolaganje

 

Na kraju, najbitniji zaključak sa ove Skupštine jeste potvrđena snaga koja je bila očigledna i po broju delegata ali i po činjenici da su prisutni bili svi sindikalni povjerenici iz svih pet  regija. Najoštrije su osuđeni napadi sindikata RS-a koji u ovom momentu idu samo na štetu radnika. Taj sindikat niti ima pristup budućoj Upravi niti ima masovnost koja je jedini garant za uspješno pregovaranje  a svaki član koji u ovom momentu ukaže povjerenje tom sindikatu, sam se osudio na individualnu borbu za svoja prava koja, poznato je završava gotovo uvijek bezuspješno.

Bingo kao budući novi poslodavac istakao je želju i spremnost da zadrži sva radna mjesta pod istim uvjetima i to će biti stanovište koje će zastupati i braniti i STBiH. Uz podršku ljudi koji su na prvoj liniji fronta u prodavnicama, članovima STBIH koji imaju i hrabrosti i odlučnosti da se bore za svoja prava, to će biti i realnost koju ćemo svi skupa i izboriti.

Današnji skup podržala je HK regij Agder og Rogoland