projekti-aktuelno

FIET/Uni INFO CAFE MOSTAR

Posted on

FIET/UNI Info cafe Mostar promijenio svoju namjenu FIET/UNI projekat za BiH jedan je od rijetkih sindikalnih projekata koji se može pohvaliti konstantnim angažmanom svojih donatora. Clanstvo Sindikata finansija Švedske skupilo je prihod od 5000 Eura koji je namjenjen za sindiklanu strukturu grada Mostara. U cilju maksimalne iskorištenosti ovih sredstava postojeci FIET/UNI Info cafe Mostar pretvoren […]

projekti-aktuelno

Siromaštvo, gender i razvojna strategija

Posted on

Drežnice, Mostar 12-13.septembar 2003. Siromaštvo je heterogena pojava koja predstavlja globalan problem i na kojem trenutno radi više od 70 zemalja u svijetu. BIH je zemlja koji ima najniži BDP po glavi stanovnika u cijelom regionu Jugoistocne Evrope. Cak 19,6 % ukupnog stanovništva u BIH živi ispod generalne linije siromaštva. Nedostatak adekvatnih statistickih podataka, nemogucnost […]

projekti-aktuelno

Seminarske radionice

Posted on

REZULTATI GRUPNOG RADA PITANJE: “Siromaštvo ima veci uticaj na žene nego na muškarce ?”   23 ucesnice je odgovorilo na pitanje 1 ucesnica nije predala svoj listic   0 listica je bilo sa odgovorom “UOPŠTE SE NE SLAŽEM”   7 listica ili 30,4% listica je sa odgovorom “DJELIMICNO SE SLAŽEM”   14 listica ili 60,6% […]