projekti-aktuelno

Seminarske radionice

Posted on

REZULTATI GRUPNOG RADA PITANJE: “Siromaštvo ima veci uticaj na žene nego na muškarce ?”   23 ucesnice je odgovorilo na pitanje 1 ucesnica nije predala svoj listic   0 listica je bilo sa odgovorom “UOPŠTE SE NE SLAŽEM”   7 listica ili 30,4% listica je sa odgovorom “DJELIMICNO SE SLAŽEM”   14 listica ili 60,6% […]