projekti-aktuelno

Siromaštvo, gender i razvojna strategija

Posted on

Drežnice, Mostar 12-13.septembar 2003. Siromaštvo je heterogena pojava koja predstavlja globalan problem i na kojem trenutno radi više od 70 zemalja u svijetu. BIH je zemlja koji ima najniži BDP po glavi stanovnika u cijelom regionu Jugoistocne Evrope. Cak 19,6 % ukupnog stanovništva u BIH živi ispod generalne linije siromaštva. Nedostatak adekvatnih statistickih podataka, nemogucnost […]

projekti-aktuelno

Seminarske radionice

Posted on

REZULTATI GRUPNOG RADA PITANJE: “Siromaštvo ima veci uticaj na žene nego na muškarce ?”   23 ucesnice je odgovorilo na pitanje 1 ucesnica nije predala svoj listic   0 listica je bilo sa odgovorom “UOPŠTE SE NE SLAŽEM”   7 listica ili 30,4% listica je sa odgovorom “DJELIMICNO SE SLAŽEM”   14 listica ili 60,6% […]