REZULTATI GRUPNOG RADA PITANJE: “Siromaštvo ima veci uticaj na žene nego na muškarce ?”   23 ucesnice je odgovorilo na pitanje 1 ucesnica nije predala svoj listic   0 listica je bilo sa odgovorom “UOPŠTE ...

Trgovinska škola Sarajevo jedna je od rijetkih škola u svijetu a svakim danom sve više i rijetka škola u BiH čiji studenti uče Word, Excel i druge kompjuterske programe samo u praksi. Prostor za druge školeske aktivnosti je ...