pamprojekti-aktuelno

Održan evalucioni seminar FIET projekta za Zenicu

Kao dio projektnih aktivnosti u kantonu Zenica Sindikat usluga Finske PAM napravio je evalucioni seminar 19-22 septembra 2002.

Ovaj dio FIET Projekta ima za svoj cilj pomoći radnicima STBIH u edukaciji i obrazovanju, kroz aktivnosti projektnog ureda Zenivca koji ujedno služi I kao svojevrsan trening centra.

U sklopu ovog projkta je i projekat pomoći Trgovačkoj školi Zenica, koji pored fizičkog dijela obuhvata i pomoć u razvoju nastavnog plana I programa u saradnji sa poslovnim koledžom Arcada iz Finske.

Prilikom ovog seminara kolege iz PAM, SASK i ARCADE, iz Finske susreli su se sa predstavnicima FIETProjekta i STBIH kao I nizom drugih saradnika u BIH.

Prezentovani su dosadašnji rezultati te napravljen plan dalje saradnje.