projekti-aktuelnosekcija zena

STOP za trgovinu ženama

Kao dio projektnih aktivnosti a u sklopu aktivnosti Mreže žena BIH kao i Sekcije žena STBIH, 06.marta u Sarajevu održan je Seminar za žene u povodu obilježavanje 08.marta – Međunarodnog Dana žena.

“STOP za trgovinu ženama” je slogan koji je ovaj seminar usvojio kao svoju osmomartovsku parolu.

image31

Na seminaru je aktivno uzela učešće i Alex Ruedig, direktorica FIET/UNI Projekta za BIH koja je ovu temu trgovine ženama rezimirala sa stanovišta međunarodnih organizacija i njihovih aktivnosti u cilju sprečavanja ovog sve većeg problema u BIH.

Bosna i Hercegovina je uvrštena među 19 zemalja koje po ocjeni američke administracije ne radi ništa ili veoma malo na sprečavanju trafikinga. Ovaj transnacionalni multimilijardijski posao sve više zamjenjuje i trgovinu drogom a broj osoba koje godišnje budu prodane u bijelo roblje globalno procjenjuje se na 700 000 do 2 miliona, čime se ostvaruje profit od 7 milijardi dolara. BIH se u ovom kontekstu pominje i kao zemlja destinacije, zemlja tranzita i zemlja uzroka što dovoljno govori o potrebi da se o ovom problemu počne govoriti još glasnije.

 

Ovaj seminar je nastojao podići svijest učesnica da ovaj problem počnemo razmatrati individualno, upravo iz razloga čestog opravdanja da je program borbe protiv trafikinga skup i da ga treba praviti na najvišim nivoima. Sekcija žena STBIH i Mreža žena BIH smatraju da bi trebalo poći upravo obratno i od svakog pojedinca lično. Prvi korak je odbacivanje predrasuda o žrtvama trafikinga, jer su one zaista žrtve a ne krivci. Uloga asocijacija poput ove je upravo na apeliranju na preventivne akcije i praćenje same pojave kao osnovnog preduslova svih budućih akcija.

 

Na seminaru su svoje učešće dali i predstavnici Sindikata finansija Švedske, Ulla Cederstrom i Magnus Gusssler.
Pojavu trafikinga u BIH je na sebi svojstven način objasnila i približila Jadranka Mikić, stalna saradnica FIET/UNI Projekta i Sekcije žena STBIH.