Prepoznavši potrebu da podrži mlade ljude u njihovoj aktivnosti u STBiH,  te da im pruži priliku da sami planiraju i kreiraju aktivnosti kojima će privući još i veći broj mladih u članstvo STBiH, Sindikat trgovine Norveške, ...

Podrška Trgovačkoj školi se nastavlja Uz podršku HK regije OST, Sindikat trgovine STBIH je podržao maturante Srednje Trgovačke škole iz Sarajeva da organizuju svoj završni bal. Party je organiziran u sklopu proslave Dana škole ...

Team Building turnir za članstvo STBIH Uz podršku HK Regija Ostlandet Sor i Agder og Rogoland STBIH je organizirao Team Building Turnir za svoje članstvo na Vlašiću od 15-17.06. Na ovom turniru učestvovale su ekipe ...

2008 godina je bila vrlo plodna kad je riječ o aktivnosti SEkcije žena STBIH. Potpomognute od strane Sindikata trgovine Norveške HK i posebno kroz projekat sa regijom Agder og Rogoland Sekcija je napravila niz koraka ka sprečavanja ...

U Sarajevu je 2. decembra organizirana Skupština Sindikalne podružnice STBIH INTEREX. Na ovoj Skupštini okupilo se 27 sindikalnih povjerenika iz svih pet regija. Pored osnovnih tema kakve su mandat povjerenstva, te administrativna ...