STBIH vidi svoju budućnost u mladima 1.zajednički seminar mladih poduzetnika u okviru HK Balkan Stringers projekta održao se 17-18 decembra 2011.  u Sarajevu. Grupa od 20 mladih budućih poduzetnika iz Mostara,Preejdora i Sarajeva ...

Delegacija STBIH Žena u Švedskoj           sa povjerenicama IKEA-e Na poziv Handels-a Sunsdwalla delegacija STBIH u sastavu Slobodanka Maždar, Mensura Abazović,Nerma Selimbegović i Mersiha Beširović ...

Projekat i STBIH pomogli u organizacije studijske posjete učenika 10 razreda iz Osla Među brojnim aktivnostima organiziranim u sklopu Projekta u ovoj godini svakako se svojim sadržajem i emotivno istiće posjeta učenika 10 razreda ...

Delegacija Hk regije Ostlandt Sor u posjeti STBIH   HK regija koja specifično podržava aktivnosti STBIH u Republici Srpskoj odlučila je napore STBIH za održavanjem članstva u ovoj regiji podržati i u naredne tri godine. ...

Podrška za naredne dvije godine osigurana Početkom 2009. u Sarajevu održan je sastanak čelnih ljudi Sindikata HK iz Norveške i BIH Projektnog ureda na kojem su razmatrane aktivnosti i planovi za 2009. Ovom prilikom Sture ...