Podržan izbor Bisere Hećo za predsjednicu Sekcije žena Saveza sindikata BiH   U Sarajevu je,21.03. održan sastanak Koordinacijskog Komiteta Sekcije žena STBIH. Osim izvještaja o aktivnostima provedenim u 2006. godini kao i ...

Kao dio projektnih aktinvosti u 2006. a uz podršku Finansforbundeta,Švedska, u Sarajevu je u decembru 2006. organizovan seminar za žene na temu mobinga. Ovaj seminar je okupio 25 učesnica iz sindikata sa kojima Projekat aktivno ...

Godišnja konferencija Sekcije žena STBIH održana u Sarajevu “IZAZOVI TRŽIŠNE EKONOMIJE ZA ŽENE U SINDIKALNOM POKRETU” Kao dio generalnih aktivnosti STBIH te u okviru aktivnosti FIET projekta za BIH, Godišnja konferencija ...

“Kemoterapija ili redovan liječnički pregled? Odluka je tvoja!”     S obzirom na podatke o porastu kancerogenih oboljenja kod žena posljednjih godina koji su više nego alarmantni, kao i na činjenicu o ...

Održana godišnja konferencije Sekcije žena STBIH Prezentiran Gender trening paket za žene Kao i u nizu godina dosada, Sekcija žena STBIH je 27-28.oktobra 2003. u hotelu Aqua u Sarajevu održala svoju godišnju konferenciju za ...