sekcija zena

Održan sastanak KK Sekcije žena STBIH

Posted on

Podržan izbor Bisere Hećo za predsjednicu Sekcije žena Saveza sindikata BiH   U Sarajevu je,21.03. održan sastanak Koordinacijskog Komiteta Sekcije žena STBIH. Osim izvještaja o aktivnostima provedenim u 2006. godini kao i planu aktivnosti za ovu godinu, na sastanku je razmatran i izbor Bisere Hećo za predsjednicu Sekcije žena Saveza sindikata BIH.   “Izborom predstavnice […]

fiet

Godišnja konferencija Sekcije žena

Posted on

Godišnja konferencija Sekcije žena STBIH održana u Sarajevu “IZAZOVI TRŽIŠNE EKONOMIJE ZA ŽENE U SINDIKALNOM POKRETU” Kao dio generalnih aktivnosti STBIH te u okviru aktivnosti FIET projekta za BIH, Godišnja konferencija Sekcije žena održana je u Sarajevo 02-03 oktobra 2006. Konferencija je okupila 39 učesnica, članica STBIH, ali I gošći iz STRS  I SFORS kao […]

sekcija zena

Kampanja za skretanje pažnje žena na porast kencerogenih oboljenja

Posted on

“Kemoterapija ili redovan liječnički pregled? Odluka je tvoja!”     S obzirom na podatke o porastu kancerogenih oboljenja kod žena posljednjih godina koji su više nego alarmantni, kao i na činjenicu o očiglednoj nesavjesnosti žena o ovom pitanju, Sekcija žena STBIH odlučila je pokrenuti kampanju kojom će pokušati pozvati svoje članice ali i žene uopšte […]

sekcija zena

Aktuelno

Posted on

Održana godišnja konferencije Sekcije žena STBIH Prezentiran Gender trening paket za žene Kao i u nizu godina dosada, Sekcija žena STBIH je 27-28.oktobra 2003. u hotelu Aqua u Sarajevu održala svoju godišnju konferenciju za žene. Tema konferencije “Gender izazovi, perspektive i mogucnosti u modernom Bh društvu” dala je opšti i potreban generalni pristup pitanju ženske […]