projekti-aktuelno

STOP za trgovinu ženama

Posted on

Kao dio projektnih aktivnosti a u sklopu aktivnosti Mreže žena BIH kao i Sekcije žena STBIH, 06.marta u Sarajevu održan je Seminar za žene u povodu obilježavanje 08.marta – Međunarodnog Dana žena. “STOP za trgovinu ženama” je slogan koji je ovaj seminar usvojio kao svoju osmomartovsku parolu. Na seminaru je aktivno uzela učešće i Alex […]

projekti-aktuelno

Siromaštvo, gender i razvojna strategija

Posted on

Drežnice, Mostar 12-13.septembar 2003. Siromaštvo je heterogena pojava koja predstavlja globalan problem i na kojem trenutno radi više od 70 zemalja u svijetu. BIH je zemlja koji ima najniži BDP po glavi stanovnika u cijelom regionu Jugoistocne Evrope. Cak 19,6 % ukupnog stanovništva u BIH živi ispod generalne linije siromaštva. Nedostatak adekvatnih statistickih podataka, nemogucnost […]