Kao dio projektnih aktivnosti a u sklopu aktivnosti Mreže žena BIH kao i Sekcije žena STBIH, 06.marta u Sarajevu održan je Seminar za žene u povodu obilježavanje 08.marta – Međunarodnog Dana žena. “STOP za trgovinu ...

Drežnice, Mostar 12-13.septembar 2003. Siromaštvo je heterogena pojava koja predstavlja globalan problem i na kojem trenutno radi više od 70 zemalja u svijetu. BIH je zemlja koji ima najniži BDP po glavi stanovnika u cijelom ...