AGder og Rogoland

STOP nasilju nad ženama u trgovini

Posted on

Seminar Sekcije žena STBiH održan u Tuzli Nasilje nad ženama kao izraz povijesno nejednake raspodjele moći između muškaraca i žena te povijesne neravnopravnosti spolova, prisutno je u svim razvojin fazama društva. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije,različite studije pokazuju da je u prosjeku između 10 i 50% žena iskusilo neki8 oblik fizičkog nasilja.Rizik od pojave naislja […]

projekti-aktuelno

Razvoj i evaluacija imidža STBiH

Posted on

Održan DETU 2 u Visokom U skladu sa projektnim planovima, u periodu od 27-31.avgusta u Visokom održan je drugi ciklus DETU seminara. U sklopu seminara održani su i sastanci projekntih grupa 1 i 2  kao i poseban trening za mlade pod nazivom Informisanje po školama .   Projektne grupe su započele sa planiranjem svojih projektnih […]

handels

Žene i mladi u fokusu saradnje sa Handelsom, Švedska

Posted on

Napravljen konačni prijedlog projekta za 2008/2009.godinu U periodu od 7-10 juna u Sarajevu je boravila delegacija Handelsa Švedska iz Sandswalla kako bi zajedno sa predstavnicima FIET projekat te sekcija mladih i žena STBIH napravila konačan prijedlog projekta fokusiranog na niz trening aktivnosti u periodu od početka 2008 do kraja 2009 godine.   Projekat će imati […]

projekti-aktuelno

Istraživački projekat

Posted on

Jedan od velikih nedostataka sindikalnog pokreta u BIH ali i tržišta rada uopšte je istraživacki rad kojem se kao takvom ne pridaje dovoljna pažnja. U 2005 godini FIET/UNI projekta sproveo je dva istraživanja, medu mlaidma i ženama.Ove projekte podržali su PAM,Finska I Finansforbundet,Švedska,donatori koji u ovkiru Projekta podržavaju rad STBIH. Zbog važnosti rezultata donosimo ova […]

projekti-aktuelno

Konferencija “Sindikat za žene – Žene za sindikat”

Posted on

Bizovacke Toplice, oktobar 2004 Godišnja konferencija Sekcije žena STBIH 2004. održana je u Bizovackim Toplicama, Hrvatska, oktobar 2004. tema konferencije bila je “Sindikat za žene-Žene za sindikat” što je ujedno i naziv ovogodišnje kampanje STBIH za organizovanjem žene sa specijalnimosvrtom na neformlani sektor. Konferenciji je pored aktivistkinja STBIH prisustvovala i predjsednica Sekcije žene Sindikata trgovine […]