projekti-aktuelnosekcija zena

Konferencija “Sindikat za žene – Žene za sindikat”

Bizovacke Toplice, oktobar 2004

image03

Godišnja konferencija Sekcije žena STBIH 2004. održana je u Bizovackim Toplicama, Hrvatska, oktobar 2004. tema konferencije bila je “Sindikat za žene-Žene za sindikat” što je ujedno i naziv ovogodišnje kampanje STBIH za organizovanjem žene sa specijalnimosvrtom na neformlani sektor.

Konferenciji je pored aktivistkinja STBIH prisustvovala i predjsednica Sekcije žene Sindikata trgovine Hrvatske, gda. Zlatica Štulic koja je ucesnicama konferencije predstavila aktivnosti njene sekcije, kampanje i programi koje ona provodi. Ova konferencija je svojevsrna prilika za uspostavu aktivnije saradnje izmedu dvije sekcije.

 

Pored organizacijskog dijela konferencija je kao i obicno obuhvatila personalnu nadogradnju obradivši teme ponosa i dostojanstva koje je ucesnicama približila stalna saradnica Sekcije žena STBIH, dr.Jadranka Mikic.
Na konferenciji je prezentirana brošura STBIH “Sindikat za žene-Žene za sindikat” i pokrenut niz aktivnosti u izbornoj godini 2005.Prva aktivnost je provodenje istraživanja medu clanicama STBIH ali i potencijalnim clanstvom. Formirana je i Radna grupa zadužena za sprovodenje istraživanja.